Komunikaty

01/10/2020

Nabór na stanowisko magistranta

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowicko magistranta.

01/10/2020

Nabór na stanowisko doktoranta

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowicko doktoranta.

01/10/2020

Medycyna w liceum - rekrutacja do programu edukacyjnego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizujący projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T006/18-00 zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych LO z klas o profilu biologiczno-chemicznym/medycznym, w wieku 15-19 lat (klasy 1-4) z terenu woj. wielkopolskiego do bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym - Medycyna w liceum.

01/10/2020

Nabór na stanowisko stypendysta-student/doktorant

Kierownik Projektu badawczego pt. "Poszukiwanie markerów miRNA związanych z zaostrzeniem choroby oskrzelowo-płucnej u dzieci chorych na mukowiscydozę" ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-student/doktorant.

Archiwum