Komunikaty

16/01/2017

Rekrutacja do projektu MEDI+

Rekrutacja do projektu "MEDI+ Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" właśnie się rozpoczęła.

13/01/2017

Plan wydawniczy na 2017 rok

Szanowni Państwo, w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw prof. dr. hab. Michała Musielaka uprzejmie informuję, że wnioski do Senackiej Komisji w sprawie przyjęcia publikacji do Planu wydawniczego na rok 2017 można składać w Wydawnictwie Naukowym...

13/01/2017

Konkurs na Praktyki Wakacyjne i Wolontariat Medyczny w krajach tropikalnych

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" ogłasza kolejną edycję konkursu na Praktyki Wakacyjne i Wolontariat Medyczny w krajach tropikalnych. Praktyki będą odbywać się w objętych opieką Fundacji przychodniach i szpitalach misyjnych.

12/01/2017

Zapraszenie do udziału w badaniu „Poszukiwanie klinicznych, biologicznych i środowiskowych czynników ryzyka otyłości u dzieci z ADHD”

Informujemy że w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prowadzone jest badanie „Poszukiwanie klinicznych, biologicznych i środowiskowych czynników ryzyka otyłości u dzieci z ADHD.”

Archiwum