< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert przez lekarza na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich UMP nt. zasad prowadzenia zajęć ze Standaryzowanymi Pacjentami

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert przez lekarza na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich UMP nt. zasad prowadzenia zajęć ze Standaryzowanymi Pacjentami realizowanych w ramach Projektu: "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załaczniki:
» Zapytanie ofertowe
» Oświadczenie uczestnika

 


8.05.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje