< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na udział w szkoleniu e-learningowym

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na udział w szkoleniu e-learningowym pn. „Essential Skills in Medical Education”, które odbywać się będzie w dniach 08.04.2019 r. - 28.06.2019 r.

Udział w szkoleniu opłacony zostanie w ramach Projektu: "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Zaproszenie
» Formularz osobowy uczestnika
» Formularz zgłoszeniowy
» Oświadczenie

 


27.03.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje