< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na realizację wykładów

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na realizację wykładów dla studentów I roku kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa

pn. „Prawno-karne aspekty zwalczania przestępczości farmaceutycznej” dla studentów kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa - 15 h

oraz

pn. „Współpraca policyjno-sadowa w sprawach karnych” dla studentów kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa - 30 h,

które zrealizowane zostaną w ramach projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załączniki:

» Zapytanie ofertowe
» Załączniki
» Oświadczenie