< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na

przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych

realizowanego w ramach Projektu: "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Więcej informacji