< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów dla:

» 2 pielęgniarki
» lekarz

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwersytetu Umiejętności Praktycznych w dniach 02-06.07.2018 realizowanego w ramach Projektu "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


28.06.2018 r.

Wyniki postępowania

» 2 pielęgniarki
» lekarz