< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich UMP

Zaproszenie dla:
» psychologa
» reżysera

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza

do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich UMP nt. zasad prowadzenia zajęć ze Standaryzowanymi Pacjentami realizowanych w ramach Projektu:

"Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:
» Zapytanie ofertowe - psycholog
» Zapytanie ofertowe - reżyser

 


16.10.2018 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje