< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne 100 szt. slajdów w postaci modeli graficznych

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne 100 szt. slajdów w postaci  modeli graficznych w ramach Projektu:
Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-0160/18

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert

 


17.09.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje