< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zagadnień:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku usług medycznych
2. Komunikowanie transkulturowe
3. Umiejętności analityczne

dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach projektu „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-K303/16-00 z dnia 05.01.2017r.

» Więcej informacji
» Formularz ofertowy
» Oświadczenie oferenta
» Wykaz przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub zajęć dydaktycznych