< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ankiet

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na

przeprowadzenie ankiet w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

w ramach Projektu "Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno - epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.


» Więcej informacji
» zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
» zał. nr 2 - formularz ofertowy
» zał. nr 3 - umowa