< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kart upominkowych na zakup książek

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na dostawę kart upominkowych na zakup książek dla uczestników Projektu za udział w projektach badawczych, realizowanych w ramach projektu Mały Medyk UMP.

Załączniki:
» Zapytanie ofertowe
» Opis przedmiotu zamówienia
» Formularz ofertowy
» Oświadczenie
» Wzór umowy

 


8.05.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje