< Cofnij

Wyniki konkursu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu

Wyniki konkursu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.05.04.00-00-0086/16.

» Szczegółowe informacje