< Cofnij

Wyniki konkursu na przeprowadzenie kursu dla instruktorów symulacji medycznej

Dotyczy:

Przeprowadzenia kursu dla instruktorów symulacji medycznej dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizowanego w ramach Projektu: "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z rozstrzygnięciem wyboru ofert  na  wykonanie usługi szkoleniowej przez lekarza, polegającej na przeprowadzeniu kursu dla instruktorów symulacji medycznej w ramach Projektu: "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że do realizacji powyższego zadania wybrany został następujący wykonawca: dr n. med. Grzegorz Cebula