< Cofnij

Wyniki konkursu na opracowanie i publikację ogłoszenia

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że konkurs na opracowanie i publikację ogłoszenia informującego o realizacji projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców opiekunów i wychowawców”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, został rozstrzygnięty.

Najkorzystniejszą cenę w konkursie zaoferowała AGORA SA ODDZIAŁ w SZCZECINIE.