< Cofnij

Konkurs na wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert

na wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem,

w ramach realizacji projektów: „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej”; „Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium”; „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – eUczelnia” współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

» Szczegółowe informacje na temat zapytania ofertowego