< Cofnij

Unieważnienie zapytania ofertowego nr DNI/ZO/14/2017

Dział Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, iż postępowanie na świadczenie usługi cateringowej nr DNI/ZO/14/2017 z dnia 17.08.2017r. dla uczestników i uczestniczek projektu pt: -,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje unieważnione.

Komunikat