< Cofnij

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Nr 1/2017 z dn. 10.01.2017 r. w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1: Programy Profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Profilaktyka reumatoidalnego zapalenia stawów (Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/16).

» Więcej informacji
» Karta zgłoszenia


Termin składnia ofert został przedłużony do 06.02.2017 r.