< Cofnij

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
Nr 1/2018 z dn. 12.01.2018 r.
w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 3.1:
Kompetencje w szkolnictwie wyższym  
Program ”Uniwersytet Małego Odkrywcy”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
 
Ogłoszenie

Karta zgłoszenia