Jednostki ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Centrum Nauczania w Języku Angielskim
Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia
Centrum Symulacji Medycznej
a) Pracownia Symulacji Stomatologicznej
Szkoła Doktorska
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - przestrzeń otwarta
Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Główna
Uczelniane Centrum Aparaturowe
a) Pracownia Zwierząt Doświadczalnych
b) Biobank UCA
Uniwersyteckie Centrum Badań Sportowo-Medycznych
Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej
Uczelniane Centrum Diagnostyki Nowotworów
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
a) Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz