Centrum Nauczania w Języku Angielskim

Centrum Nauczania w Języku Angielskim (CNJA) wchodziło w skład Dziekanatu Wydziału Lekarskiego II i funkcjonowało jako Oddział Kształcenia w Języku Angielskim. Obecnie Centrum jest samodzielną jednostką ogólnouczelnianą.

DYREKTOR CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Dr hab. n. med. Aleksandra Uruska
e-mail: auruska@ump.edu.pl

Z-CA DYREKTORA CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Dr hab. n. med. Nadia Sawicka-Gutaj, prof. UM
e-mail: nsawicka@ump.edu.pl

Z-CA DYREKTORA CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
e-mail: jopydo@ump.edu.pl

Z-CA DYREKTORA CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Prof. dr hab. Adrianna Mostowska
e-mail: amostowska@ump.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora CNJA ds. Edukacji i Rozwoju
Dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska
e-mail: mcerbin@ump.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora CNJA ds. Współpracy Międzynarodowej
Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
e-mail: janco@pol-med.com.pl

P.O. KIEROWNIKA BIURA CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
Mgr Joanna Zalewska
e-mail: zalewska@ump.edu.pl
tel. 61 854 71 44

» PEŁEN SKŁAD OSOBOWY CNJA

Kontakt

Centrum Nauczania w Języku Angielskim
ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań
tel.: 61 854-71-42
fax. 61 847-74-89
e-mail: pums@ump.edu.pl
www.pums.ump.edu.pl