Centrum Nauczania w Języku Angielskim

Centrum Nauczania w Języku Angielskim (CNJA) wchodziło w skład Dziekanatu Wydziału Lekarskiego II i funkcjonowało jako Oddział Kształcenia w Języku Angielskim. Obecnie Centrum jest samodzielną jednostką ogólnouczelnianą.

DYREKTOR CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka
e-mail: kaziem@ump.edu.pl

Z-CA DYREKTORA CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauk Podstawowych Kierunku Lekarskiego CNJA
Dr hab. n. med. Agnieszka Malińska Prof. UM
e-mail: amalinsk@ump.edu.pl

Z-CA DYREKTORA CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Pełnomocnik Dyrektora ds. Kierunku Lekarsko-Dentystycznego CNJA

Dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
e-mail: jopydo@ump.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora CNJA ds. Współpracy Międzynarodowej
Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
e-mail: janco@pol-med.com.pl

Pełnomocnik Dyrektora CNJA ds. Praktyk "Electives"
Dr hab. n. med. Alicja Kalinowska-Łyszczarz
e-mail: akalinowskalyszczarz@ump.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora CNJA ds. Nauk Klinicznych Kierunku Lekarskiego CNJA
Dr hab. n. med. Nadia Sawicka-Gutaj
e-mail: nsawicka@ump.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kierunku Farmacji CNJA
Prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka
e-mail: glowka@ump.edu.pl

KIEROWNIK BIURA CNJA
Mgr Michał Pasikiewicz
e-mail: micpas@ump.edu.pl
tel. 61 854 71 42

Z-CA KIEROWNIKA BIURA CNJA
Mgr Joanna Zalewska
e-mail: zalewska@ump.edu.pl
tel. 61 854 71 44

» PEŁEN SKŁAD OSOBOWY CNJA

 

Kontakt

Centrum Nauczania w Języku Angielskim
ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań
tel.: 61 854-71-42
fax. 61 847-74-89
e-mail: pums@ump.edu.pl
www.pums.ump.edu.pl