< Cofnij

Warsztaty pt. Histeroskopia Diagnostyczna i Operacyjna w Znieczuleniu Miejscowym - „Krok po kroku” - stacjonarnie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM - „KROK PO KROKU” - STACJONARNIE,

które odbywać się będą w 2021 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala Pana dra Macieja Sobkowskiego.

Terminy Warsztatów:

 1. WARSZTAT -  19.03.2021
 2. WARSZTAT -  07.05.2021 
 3. WARSZTAT -  10.09.2021
 4. WARSZTAT -  03.12.2021

Miło mi poinformować Państwa, że zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjęli jedni z najwybitniejszych włoskich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery):

Uczestnictwo dr Giovanni Pontrelli oraz dr Raffaele Ricciardi będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom , którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń takich jak:

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący, m.in. miejsca zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy,  z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym poniżej.

http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych w znieczuleniu miejscowym.

Wśród 5-6 zabiegów endoskopowych z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero - Block planujemy :

Planujemy realizację warsztatów w formule stacjonarnej , czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście również będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Możliwość AKTYWNEGO UCZESTNICTWA lekarzy ginekologów w operacjach wykonywanych podczas warsztatów będzie poprzedzona wcześniejszym wymazem PCR w kierunku obecności infekcji SARS-CoV-2.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 6 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak

Organizator warsztatów
prof. Maciej Wilczak
Kierownik
Kliniki Zdrowia Matki
i Dziecka
Patronat Honorowy
dr med. Maciej Sobkowski
Dyrektor
Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Klinicznego
UM w Poznaniu
Partner Organizacyjny
Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solutions

Logotypy

Zasady rejestracji:

 1. AKTYWNE UCZESTNICTWO – zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń).
  Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł i obejmuje:

  » bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów
  » materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów.

UWAGA!!! Lekarze zakwalifikowani do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach na terenie szpitala, będą musieli zostać poddani badaniu w kierunku SARS-CoV-2 w oparciu o badania molekularne metodą PCR identyfikujące zakażenie koronawirusem. W dniu poprzedzającym warsztaty lekarze uczestniczący w zabiegach w Szpitalu zobowiązani są dostarczyć na adres mailowy minimalnieinwazyjna@gpsk.am.poznan.pl scan aktualnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2, aby możliwe było wejście na teren szpitala. Pobranie wymazu do badań powinno nastąpić nie później niż cztery dni przed planowaną datą Warsztatów.

Lekarzy zakwalifikowanych do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach na terenie szpitala, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach, gdyż stwarzamy dla Państwa możliwość bezpłatnego wykonania badania w kierunku SARS-CoV-2. Uprzejmie prosimy zainteresowanych lekarzy zakwalifikowanych do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach operacyjnych o kontakt telefoniczny 7 dni przed terminem warsztatów, w których planują aktywne uczestnictwo.

Dane do dokonania przelewu:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:
minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl