< Cofnij

Zapraszamy na konferencję "Tytoń a zdrowie - Razem dla zdrowia. Interdyscyplinarne ujęcie tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków"

Drodzy Doktoranci i Studenci,

serdecznie zapraszam na wykłady prezentowane podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Tytoń a zdrowie - Razem dla zdrowia. Interdyscyplinarne ujęcie tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków".

Konferencja organizowana jest przez Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. med. Jacka Wysockiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 25 - 26 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta Poznania, w Sali Białej (pl. Kolegiacki 17). Komitet Organizacyjny informuje, że Doktoranci i Studenci po zakończeniu Konferencji otrzymają 10 punktów edukacyjnych oraz certyfikat uczestnictwa. Bezpłatnej rejestracji dokonać można na stronie internetowej Konferencji: www.tytonazdrowie2015.ump.edu.pl do dnia 30.10.2015 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie: www.tytonazdrowie2015.ump.edu.pl.


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Prof. dr hab. Ewa Florek

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Students,

it is a great pleasure to invite you to the 16th POLISH SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE TOBACCO OR HEALTH "Together for Health. Interdisciplinary approach of tobacco, alcohol, drugs and medicines" organize by Laboratory of Environmental Sciences, Department of Toxicology at Poznan University of Medical Sciences and held under the honorary patronage of the Mayor of Poznan City, Jacek Jaskowiak and Rector of the Poznan University of Medical Sciences Professor Jacek Wysocki.

The Conference will be held in Poznan from the 25th - 26th November 2015 in Poznan City Office, White Room (Sala Biala), 1st floor pl. Kolegiacki 17, Poznan.

Participation in the Conference will be confirmed with a Certificate.

Free registration can be made on the Conference website: www.tytonazdrowie2015.ump.edu.pl until the 30th of October 2015. Due to our limited capacity, seating is limited on a first-come registrations. Detailed information about the Conference can be found at: www.tytonazdrowie2015.ump.edu.pl.


President of the Organizing Committee
Prof. Ewa Florek