< Cofnij

Zaproszenie do udziału w badaniach "Wpływ sposobu żywienia i stanu odżywienia na wybrane funkcje poznawcze"

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza kobiety w wieku 40-65 lat z otyłością (BMI ≥ 30 kg/m2) do uczestnictwa w badaniu naukowym zatytułowanym "Wpływ sposobu żywienia i stanu odżywienia na wybrane funkcje poznawcze".

Badanie obejmować będzie:
• Ocenę stanu odżywienia
• Ocenę sposobu żywienia
• Ocenę funkcji poznawczych
• Ocenę aktywności fizycznej
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
• Oznaczenie stężenia wybranych parametrów biochemicznych w surowicy krwi
• Ankietę społeczno-demograficzną
• Wywiad chorobowy

» Więcej informacji