< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na udział w szkoleniu e-learningowym

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych do składania ofert na udział w szkoleniu e-learningowym pn. "Essential Skills in Medical Education", które odbywać się będzie w dniach 21.09.2020 r. - 11.12.2020 r.

Udział w szkoleniu opłacony zostanie w ramach Projektu: "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz osobowy uczestnika
» Formularz zgłoszeniowy + oświadczenie