< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza kadrę administracyjną i kierowniczą UMP  do składania ofert na udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego.

Kurs języka angielskiego organizowany  jest w ramach Projektu: "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA: Aby wypełnić test poziomujący znajomość języka angielskiego, niezbędne jest posiadanie aktywnego służbowego adresu mailowego.

Załączniki:

» Zaproszenie
» Formularz osobowy uczestnika
» Oświadczenie