< Cofnij

Zaproszenie do projektu "Zastosowanie nanocząsteczkowych kropli do oczu"

Szanowni Państwo,

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21”, działając zgodnie ze swoimi celami statutowymi otrzymała grant na realizację projektu „Zastosowanie nanocząsteczkowych kropli do oczu - polsko-islandzka wymiana wiedzy”, w związku z czym zaprasza Ekspertów w tym temacie do przystąpienia do projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Operatorem programu jest Minister Zdrowia.


» Szczegółowe informacje