< Cofnij

Zaproszenie dla studentów do udziału w zajęciach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza studentów kierunku lekarskiego i farmacji do składania zgłoszeń do udziału w spotkaniach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego.

Zajęcia odbywają się w ramach Projektu: "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania zgłoszeń wydłużony został do dnia 15 kwietnia do g. 15:00.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz osobowy uczestnika
» Oświadczenie