< Cofnij

Zapraszamy na 1. Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Innowacje w terapii zajęciowej”

Szanowni Państwo,

z ogromną radością zapraszamy Państwa na 1. Konferencję Naukowo-Szkoleniową „INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ”, która odbędzie się 27 lutego (wtorek) 2018 roku w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Rokietnickiej 8. Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Terapia zajęciowa stanowi w Polsce nie tylko przestrzeń usprawniania, asystowania pacjentowi / klientowi, ale także nowatorski kierunek studiów I i II stopnia oraz interesującą nową dziedzinę badań naukowych. Zaangażowani w nią praktycy, nauczyciele akademiccy i badacze rozwijają szereg działań o charakterze innowacyjnym. Celem Konferencji jest próba zdefiniowania, opisu oraz dyskusji obszarów i kierunków innowacji w terapii zajęciowej. Konferencja będzie także spotkaniem przedstawicieli wszystkich uczelni kształcących terapeutów zajęciowych w Polsce. Na zakończenie Konferencji odbędzie się 1. Polski Szczyt Terapii Zajęciowej. O teraźniejszości i przyszłości terapii zajęciowej debatować będą w trzech odrębnych zespołach: dziekani wydziałów kształcących terapeutów zajęciowych,  profesjonaliści (badacze, nauczyciele akademiccy, praktycy) oraz studenci.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja konferencyjna znajduje się na stronie: www.innowacje-tz.ump.edu.pl