< Cofnij

Zajęcia sportowe dla pracowników uczelni

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMP zaprasza pracowników wraz z rodzinami na ząjecia sportowe i ćwiczenia prozdrowotne łączone z sauną.

Więcej informacji w systemie WISUS P→ Aktualności.