< Cofnij

XV edycja konkursu grantowego Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XV edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Tematem tej edycji są  „Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”.

O grant mogą ubiegać się młodzi naukowcy, zgodnie z przyjętą w ustawie z 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, definicją młodego naukowca.

Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: FundacjaXVkonkurs@polpharma.com i pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa do dnia 1 czerwca 2016 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Fundacja inicjuje i finansuje badania w dziedzinie medycyny i farmacji. Corocznie organizuje konkurs na najlepsze projekty badawcze z tego zakresu. Dotychczas odbyło się 14 edycji konkursu, w których granty wartości ponad 17 mln zł otrzymały 64 zespoły badawcze.