< Cofnij

Wybory Społecznego Inspektora Pracy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie informują, że w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 13:00 w Sali im. M. Nenckiego w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Święcickiego 6, odbędzie się otwarte zebranie pracowników Uczelni w celu dokonania wyboru Społecznego Inspektora Pracy.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Andrzej Balcerzak
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Jerzy Gałęcki
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat