< Cofnij

Zezwolenia na wykonywanie badań na zwierzętach

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wydane dotąd zezwolenia indywidualne na wykonywanie badań na zwierzętach tracą ważność z dniem 31 grudnia 2015 roku.

Badacze chcący planować i wykonywać doświadczenia na zwierzętach lub uczestniczyć w nich oraz uśmiercać zwierzęta powinni posiadać odpowiednie wykształcenie, staż pracy i certyfikaty szkoleń w ww. zakresach niezbędne do otrzymania nowych zezwoleń.


Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Ewa Florek
Pełnomocnik Rektora
ds. wydawania zezwoleń na wykonywanie
doświadczeń na zwierzętach