< Cofnij

V Debata Akademicka "Jakiej edukacji Polacy potrzebują?"

Szanowni Państwo!

W imieniu Jego Magnificencji Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego oraz Jego Magnificencji Rektora UEP prof. Macieja Żukowskiego zapraszamy na V Debatę Akademicką pt. "Jakiej edukacji Polacy potrzebują?" Tytuł nawiązuje do książki wybitnego historyka, Jerzego Jedlickiego „JAKIEJ CYWILIZACJI POLACY POTRZEBUJĄ? Studia z dziejów i wyobraźni XIX wieku”, PWN Warszawa 1988.

O rozwoju cywilizacyjnym Polski zadecyduje edukacja oraz wychowanie obecnego i kolejnych młodych pokoleń Polaków. Stąd też uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć na pytania: Jakiej edukacji i jakiego systemu wychowania Polacy potrzebują u schyłku drugiej dekady XXI wieku w dobie szans i zagrożeń, które niesie globalizacja i rozwój technologiczny? Czego i jak polska szkoła powinna uczyć? Jakie wartości i w jaki sposób powinna promować?

W V Debacie Akademickiej wezmą udział:
- dr Iwona Chmura- Rutkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,
- prof. Stanisław Dylak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,
- dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP Katedra Badań i Rynku UEP,
- prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. zw. UEP, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr UEP.

Przypomnijmy, że idea Debat Akademickich o ważnych procesach i zjawiskach współczesności pojawiła się w toku spotkań rektorów obu uczelni i stanowiła odpowiedź na oczekiwania znacznej części środowiska naukowego. Wiele wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie budzi niepokój. Załamuje się dotychczasowy ład, a nawet wiara w demokrację liberalną, postęp cywilizacyjny i pokój. Brakuje zarówno pogłębionych ocen tego, czego jesteśmy świadkami, jak i nowych, inspirujących idei o szerszym zasięgu. Dyskurs publiczny zdominowała agresja, język nienawiści i obelg oraz powszechne głoszenie nieprawdy. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest krytyczne, intelektualne zaangażowanie w otaczającą nas rzeczywistości i dbałość o standardy publicznej dyskusji. Temu właśnie mają służyć Debaty Akademickie. Chcemy rozmawiać o aktualnych, „gorących” tematach, ale w sposób pogłębiony, racjonalny i wyważony.

ZAPRASZAMY!

Prof. Krzysztof Podemski UAM
Prof. Tadeusz Kowalski UE

Plakat