< Cofnij

Uroczysta Gala Zamknięcia Programu Pilotażowego Przeglądów Lekowych

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy z sukcesem Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych, realizowany według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia. Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w  transmisji on-line z Uroczystej Gali Zamknięcia Programu Pilotażowego Przeglądów Lekowych, prezentującej wyniki Pilotażu oraz najważniejsze dokumenty, które są jego wynikiem.

Transmisję realizowaną przez Polską Agencję Prasową z wydarzenia śledzić można na stronie: https://infostrefa.tv/ump/ w dniu 30 czerwca 2023 roku w godzinach 17:00-21.00.

Tematem przewodnim Gali będzie przegląd lekowy jako przyszłe świadczenie gwarantowane w Polsce. Koordynator Pilotażu dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska zaprezentuje najważniejsze wyniki Pilotażu zawarte w Raporcie z ewaluacji pilotażu i analizy wdrożenia świadczeń oraz aneksie do Raportu, zawierającym dane dotyczące wpływu przeglądu lekowego na system opieki zdrowotnej opracowane wspólnie z NFZ. Zaprezentowany zostanie też Dokument uzgodnieniowy Standard Przeglądu Lekowego jako świadczenia gwarantowanego. Do udziału w Gali zaproszeni zostali m.in. Minister Zdrowia Andrzej Niedzielski, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Władze i Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, eksperci Pilotażu z Europy i USA a także Realizatorzy Pilotażowego Programu Przeglądów Lekowych.

Szczególnym punktem Gali będzie wykład zaproszonego eksperta - prof. Demetry Antimisiaris - koordynatora przeglądów lekowych w USA.

W wydarzeniu z ramienia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu weźmie udział profesor Michał Nowicki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Będzie to bardzo ważne spotkanie - pokażemy wyniki Pilotażu i odpowiemy na nurtujące środowisko pytania, dotyczące wdrażania przeglądu lekowego jako przyszłego świadczenia gwarantowanego i nowej roli Farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.