< Cofnij

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy, aby pomagać!

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się, zaplanowanym na grudzień 2017 kolejnym naborem wniosków do Narodowego Centrum Nauki w programach Opus, Sonata, Preludium zachęcam Państwa do przygotowywania swoich aplikacji z uwzględnieniem możliwości ich całościowej lub częściowej realizacji w Uczelnianym Centrum Aparaturowym mieszczącym się w Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8. Jednostka zapewnia możliwość wykonania eksperymentów naukowych (modelowania zjawisk biologicznych, stanów patologicznych itd.) na hodowlach komórek prawidłowych lub nowotworowych, w tym na materiale pierwotnym i komercyjnych liniach ustalonych. Oferujemy możliwość przeprowadzenia doświadczeń interwencyjnych, opierających się na inhibicji chemicznej, jak również podwyższeniu lub obniżeniu ekspresji określonych genów metodami biologii molekularnej. Prócz badań w standardowych warunkach 21% prężności tlenu, oferujemy możliwość prowadzenia doświadczeń w warunkach hipoksji. Poza możliwością wykonania eksperymentów in vitro, Uczelniane Centrum Aparaturowe zachęca do uwzględnienia w planach badawczych dostępnych metod oceny jakościowej i ilościowej na poziomie RNA, DNA i białka. W tym zakresie zapewniamy możliwość obrazowania za pomocą mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej oraz skaningowej, ocenę ekspresji genów, ich polimorfizmów oraz mutacji, jak również ocenę białka metodami: immunoenzymatyczną (ELISA), western-blot i cytometrii przepływowej. Ponadto oferujemy możliwość wykorzystania innych, często unikatowych metod, w tym: sortowania komórek, laserowej mikrodysekcji, wirowania przy wysokich prędkościach (do 210 000 g), wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spekrometru do badań proteomicznych. Uczelniane Centrum Aparaturowe dysponuje także możliwością przechowywania materiału biologicznego w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w zautomatyzowanym systemie mrożenia w ciekłym azocie. Osoby posiadające stosowne uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi mogą także rozważyć zaprojektowanie doświadczeń in vivo, których realizacja będzie możliwa w podległej Centrum Pracowni Zwierząt Doświadczalnych. Badacze zainteresowani realizacją swoich projektów w Uczelnianym Centrum Aparaturowym mają możliwość zatrudnienia „na grant” pracowników (technik, doktorant, post-doc), którzy całość lub część projektu wykonają samodzielnie, lub mogą też całość zaplanowanych badań zlecić do wykonania wykwalifikowanemu personelowi jednostki. Pracownicy Centrum służą także pomocą w zakresie planowania zakupów aparaturowych. Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty Uczelnianego Centrum Aparaturowego, w tym badaczy planujących projekty NCN, jak również osoby kierujące już przyznanymi projektami, zapraszam do kontaktu (e-mail: kksiazek@ump.edu.pl; telefon: 61 854-76-61 lub 61 854-92-99).

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy, aby pomagać!

Prof. dr hab. Krzysztof Książek