< Cofnij

Ubezpieczenie NNW dla studentów

W roku akademickim 2017/2018 indywidualna składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów wynosi 40 zł.

Składkę należy wpłacać na subkonto studenta do dnia: 31 października 2017r. z dopiskiem: składka na ubezpieczenie NNW 2017/2018, imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

Po dokonaniu wpłaty studenci są zobowiązani osobiście dostarczyć potwierdzenie wpłaty do Dziekanatu.

» Więcej informacji