< Cofnij

Szkolenie pn. "Wykorzystanie bazy materiałów dydaktycznych w nauczaniu metodą flipped classroom"

Logotypy

Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału szkoleniu pn. "Wykorzystanie bazy materiałów dydaktycznych w nauczaniu metodą flipped classroom".

Warsztaty realizowane w formie 1 spotkania stacjonarnego trwającego 5h dydaktycznych.

Uczestnikom przyznane zostanie 8 punktów edukacyjnych w ramach programu NESTOR.

Terminy spotkań:

Edycja 1: 21.12.2021 r., godz. 9:00-13:00
Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8 sala 3015

Termin zgłaszania do udziału w szkoleniu:

Edycja 1: do 15.12.2021 r. godz. 15:00

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się w Zaproszeniu

» Zaproszenie
» Formularz zgłoszeniowy
» Oświadczenie