< Cofnij

Szkolenie dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych we współpracy z Symulowanymi Pacjentami

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy, 

w związku z realizacją projektu pt. "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Umowa Nr MEiN/2022/DIR/1957) zapraszamy serdecznie pracowników UMP na szkolenie dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych we współpracy z Symulowanymi Pacjentami (SP).

Szkolenie odbędzie się 25. maja 2023 w godzinach 10:00-15:00 w Centrum Symulacji Medycznej UMP przy ul. Rokietnickiej 7 (4. piętro) i przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli akademickich, którzy chcieliby w najbliższej przyszłości rozpocząć współpracę z Symulowanymi Pacjentami w ramach zajęć w Centrum Symulacji Medycznej.

Warsztaty obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

Jesteśmy również otwarci na Państwa potrzeby i pomysły dotyczące zajęć prowadzonych w Centrum Symulacji Medycznej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie http://csm.ump.edu.pl/SP_szkolenie oraz przesłanie e-maila z informacją o zgłoszeniu na adres: sekretariatcsm@ump.edu.pl.

Prosimy także o rejestrację w systemie pOLAT. Dostęp do zapisów maja Państwo poprzez WISUS → SYSTEMY → POLAT i w zakładce COURSES proszę wybrać kurs "Zapisy na szkolenia w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni"". Po wejściu w kurs prosimy wybrać "Zajęcia symul. pacjent" i tam dokonać zapisu oraz pobrać interaktywny Formularz Zgłoszeniowy. Po pobraniu Formularza prosimy go wypełnić, wydrukować i podpisać. Gotowy Formularz prosimy przynieść na szkolenie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie stosownych kwalifikacji, który może być cennym elementem uzyskania pozytywnej oceny okresowej w zakresie działalności dydaktycznej lub spełnienia jednego z obowiązkowych kryteriów przy awansie stanowiskowym.


Serdecznie zapraszamy,
Prof. dr hab. med. Małgorzata Kotwicka wraz z Zespołem CSM

Logotypy