< Cofnij

Systemem zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

Zapraszamy do zapoznania się z systemem zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych poprzez stypendia, bezzwrotne dofinansowanie kształcenia i opiekę mentorską dla absolwentów.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

» Więcej informacji