< Cofnij

Stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

można składać wnioski o stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wypełnione wnioski należy składać do Działu Badań Naukowych UMP w terminie do 23.10.2015r.

Opis programu, instrukcja przygotowania wniosku START 2016 oraz Regulamin stypendiów


Dział Badań Naukowych