< Cofnij

Stypendia dla naukowców z Ukrainy / Scholarships for scientists from Ukraine

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium dla naukowców z Ukrainy pracujących w UMP.

Prosimy o składanie dokumentów do 18 maja 2022 r. do Działu Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pok. 146 lub mailem na adres: karolinamichalak@ump.edu.pl.

Wszystkie informacje dotyczące stypendium znajdują się pod poniższymi linkami:

» https://nauka.ump.edu.pl/aktualnosci/stypendium-ump-dla-pracownikow-naukowych-z-ukrainy
» https://bip.ump.edu.pl/zarzadzenie/15727/zarzadzenie-nr-68-22

 

We kindly invite you to submit applications for a scholarship for scientists from Ukraine working at the UMP.

Please submit your documents by May 18, 2022 to the Department of Science, Applying for grants and International Cooperation, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, room. 146 or by e-mail to the following address: karolinamichalak@ump.edu.pl.

All information about the scholarship can be found at the link below:

» https://nauka.ump.edu.pl/aktualnosci/stypendium-ump-dla-pracownikow-naukowych-z-ukrainy
» https://bip.ump.edu.pl/zarzadzenie/15727/zarzadzenie-nr-68-22