< Cofnij

Studenci I roku - podstawowe informacje dydaktyczne

Drodzy Studenci,

od poniedziałku, 2 listopada, rozpoczniecie zajęcia dydaktyczne na Naszym Uniwersytecie. Podejmujecie je w czasie, gdy w całym kraju obowiązują wyjątkowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią SARS-CoV-2. Musimy się im podporządkować oraz dostosować nasze zachowanie i organizację zajęć dydaktycznych do nowych realiów.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną wszystkie wykłady i seminaria oraz zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą tylko w formie zdalnej. Szczegółowe informacje na temat formy pozostałych zajęć przekażą Wam Wasi Dziekani.

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego przygotowuje dla Was "Szkolenie z praw i obowiązków studenta". Jest ono OBOWIĄZKOWE dla studentów 1 roku studiów jednolitych magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),  studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia. Podczas szkolenia przedstawione zostaną ważne aspekty studiowania na naszym Uniwersytecie. Szkolenie w formie zdalnej dostępne będzie na platformie sOLAT w systemie WISUS. Informacja na temat terminu szkolenia podana zostanie 2 listopada na fanpage'u RUSS na facebooku oraz stronach poszczególnych wydziałów.

Biura Obsługi Dziekanów w czasie trwania epidemii prowadzą obsługę studentów w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i obsługi studentów. Preferowaną formą kontaktu ze studentami jest droga elektroniczna. Prosimy, by bezpośredni kontakt ograniczyć do niezbędnego minimum. W uzasadnionych przypadkach bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu będzie możliwy po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną lub mailową, co pozwoli na uniknięcie tworzenia kolejek i gromadzenia się.

Podstawową drogą jaką wykorzystujemy do przekazywania informacji studentom UMP jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem uczelnianej poczty e-mail (nr albumu@student.ump.edu.pl). W okresie trwania epidemii rekomendujemy sprawdzanie tej poczty każdego dnia, szczególnie przed udaniem się na zajęcia kontaktowe. W przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia epidemicznego zajęcia kontaktowe zostaną wstrzymane, a informacja ta będzie przekazana właśnie w komunikacie mailowym.

Wszyscy studenci przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w formie kontaktowej zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line UMP-COVID 19. Kurs dostępny jest na platformie OLAT.

Proszę zapoznajcie się z treścią Zarządzenia Nr 124/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 października 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 oraz wytycznymi dla studentów i wykładowców związanymi z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021, które stanowią załącznik do tego zarządzenia. Przeczytajcie je uważnie i stosujecie. Prosimy, unikajcie spotkań grupowych i innych zgromadzeń.

Jeśli macie pytania i wątpliwości związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zgłaszajcie je na adres covid@ump.edu.pl .

Nauczanie on-line prowadzone jest na UMP za pomocą platformy Teams (link do platformy: MS Teams; login studenta: nr albumu@student.ump.edu.pl; hasło: zostanie wysłane na uczelnianą skrzynkę pocztową. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Teams znajdują się w WISUS S → Kształcenie → Nauczanie zdalne.


Witamy Was w Naszej Akademickiej Rodzinie.

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki

Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Prorektor ds. Studenckich