< Cofnij

SESAM 2017

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu: ,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej  w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza rekrutację na wyjazd na konferencję Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM), która odbędzie się w Paryżu w dniach 14-16 czerwca 2017 r.

» Zasady rekrutacji dla pracowników Uniwersytetu Medycznego