< Cofnij

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z §3 ust.15 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki do udziału w realizacji projektu badawczego pt.: “Ślady molekularne w „-omikach” ludzi epoki Neolitu pozostawione przez procesy adaptacyjne a początek chorób związanych z współczesnym stylem życia” (nr. 2017/26/E/NZ5/00851) pod kierunkiem dr. Olafa Thalmanna zakwalifikowany został Pan mgr Dawid Leciej.


Kierownik projektu
/-/ dr Olaf Thalmann