< Cofnij

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Przypominamy o możliwości składania dokumentów rekrutacyjnych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do dnia 29 lutego 2016, godz. 16:00.
 
W przypadku ubiegania się o wyjazd na studia w roku akademickim 2016/17 wymagana średnia ocen to 3,5, a w przypadku praktyk w okresie pomiędzy czerwcem a wrześniem 2016 średnia ocen nie mniejsza niż 3,1 (jest to drugi nabór w bieżącym roku akademickim).
 
Jeśli student planuje wyjazd na praktyki w wakacje 2017 roku wymagana średnia ocen to nie mniej niż 3,5.