< Cofnij

Rekrutacja na wyjazd na konferencję AMSA w Waszyngtonie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu: Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

ogłasza rekrutację na wyjazd na konferencję AMSA wraz z warsztatami technik krążenia pozaustrojowego związanego z wykorzystaniem ECMO oraz wizytą stażową w uniwersyteckim Centrum Symulacji i oddziału kardiochirurgii szpitala VCU Richmond Virginia, która odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 7-10 marca 2019 r.

Termin rekrutacji: 04 lutego 2019 r.

» Ogłoszenie
» Formularz osobowy
» Oświadczenie

 


8.02.2019 r.

Wyniki rekrutacji

» Więcej informacji