< Cofnij

Rekrutacja na staże dla studentów UMP 2022

Logotypy

Projekt "Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji na organizowane w ramach projektu pn.: „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” staże dla studentów UMP.

W rekrutacji na staże realizowane w roku 2022 mogą uczestniczyć studenci UMP czterech ostatnich semestrów nauki, na kierunkach:

» Protetyka słuchu: 4 studentów
» Optometria: 5 studentów
» Farmacja: 65 studentów
» Analityka medyczna: 39 studentów

Z tytułu odbywania stażu Stażysta otrzyma wynagrodzenie stażowe wypłacane przez Organizatora.

Termin zgłoszenia do udziału w trzecim etapie rekrutacji na staże:

» do dnia 21.01.2021 r. godz. 15.00

Staże są realizowane w ramach Projektu „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z068/18.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem: rmatrajkowska@ump.edu.pl, tel.: (61) 854-66-50.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz osobowy
» Formularz zgłoszeniowy
» Deklaracja uczestnictwa
» Oświadczenie uczestnika projektu
» Regulamin rekrutacji
» Projekt umowy stażowej wraz z załącznikami