< Cofnij

Rekrutacja na staże dla studentów UMP [wyniki postępowania]

Logotypy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji na organizowane w ramach projektu pn.: „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” staże dla studentów UMP.

Planowane wsparcie dotyczyć będzie 236 studentów UMP czterech ostatnich semestrów nauki, na kierunkach:

Z tytułu odbywania stażu Stażysta otrzyma wynagrodzenie stażowe wypłacane przez Organizatora.

Terminy zgłoszenia do udziału w pierwszym etapie rekrutacji na staże:

Staże są realizowane w ramach Projektu „Uniwersytet z Misją – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z068/18.

Aby móc przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy wypełnić niżej wymienione dokumenty i dostarczyć do Pani mgr inż. Renaty Matschay-Rajkowskiej - Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Sekretariat:

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z dodatkowymi dokumentami:

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem: rmatrajkowska@ump.edu.pl, tel.: (61) 854-66-50.


Załączniki:

» Zaproszenie
» Formularz osobowy
» Formularz zgłoszeniowy
» Deklaracja uczestnictwa
» Oświadczenie uczestnika projektu
» Regulamin rekrutacji
» Projekt umowy stażowej wraz z załącznikami

 


3.03.2020 r.

Wyniki postępowania

» Lista zakwalifikowanych - Analityka Medyczna
» Lista zakwalifikowanych - Farmacja
» Lista rezerwowa - Farmacja