< Cofnij

Rekrutacja do bezpłatnego programu edukacyjnego "Medycyna w liceum"

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizujący projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T006/18-00 zaprasza

uczniów szkół ponadgimnazjalnych LO z klas o profilu biologiczno-chemicznym / medycznym,
w wieku 15-19 lat (klasy 1-4) z terenu woj. wielkopolskiego
do bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym "Medycyna w liceum".


Rekrutacja odbędzie się w terminie: 10.02 - 3.03.2020 r.

» Plakat
» Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji